ఇంటివద్దనే నీళ్లలో దీపాలు ఎలా వదలాలి || Poli Padyami Pooja Vidhanam || Karthika Deepam|Telugu Ammayi

ఇంటివద్దనే నీళ్లలో దీపాలు ఎలా వదలాలి || Poli Padyami Pooja Vidhanam || Karthika Deepam|Telugu Ammayi

Read more

Kusuma Vasavi Telugu Vlogs – Karthika Pournami Celebrations at Lord Shiva Temple|Telugu Ammayi

Kusuma Vasavi Telugu Vlogs – Karthika Pournami Celebrations at Lord Shiva Temple|Telugu Ammayi

Read more